Pracovník colného prístrešku

metrans
  • Dátum príspevku: 6. decembra 2019
  • Aplikácie 0
  • Názory 190
Prehľad úloh

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– Vykonáva svoju činnosť v colnom prístrešku a jeho okolí pri colných prehliadkach kontajnerov podľa pokynov vedúcich pracovníkov a colnej deklarácie. Kontroluje a usmerňuje činnosť brigádnikov vykonávajúcich vykládky a nakládky tovaru z kontajnerov.
– Vyhotovuje o priebehu vykládky od priloženia kontajnera k colnej rampe až po zaplombovanie kontajnera priebežnú fotodokumentáciu zvereným fotoaparátom.
– Vykonáva činnosť aj pri / mimo colných prekládkach do a z kontajnerov, ktorú poskytujeme pre koncových zákazníkov, spravidla vykonávaných v colnom prístrešku alebo v jeho okolí.
– Pri prehliadkach a prekládkach kontajnerov dbá na dodržiavanie bezpečnosti všetkých pracovníkov a brigádnikov zúčastnených na tejto činnosti.
– Dozerá na to, aby zariadenia používané pri prekládkach a prehliadkach používali a obsluhovali pracovníci, ktorí majú na ich obsluhu príslušné oprávnenie a sú o ich obsluhe poučení.
– Spolupracuje s oddelením colnej deklarácie a vedúcim colnej rampy, ktorým nahlasuje zahájenie a ukončenie prehliadky, priebeh prehliadky a všetky zistené nedostatky.
– Obsluhuje malý vysokozdvižný vozík, ručný paletový vozík a nakladací systém JOLODA, na ktoré musí úspešne absolvovať potrebné školenia.

Zamestnanecké výhody, benefity

– zázemie a stabilita veľkej medzinárodnej spoločnosti
– seriózny a otvorený prístup
– perspektívna práca v modernej spoločnosti
– kompletné vstupné zaškolenie
– priateľský a profesionálny kolektív
Mzdové podmienky (brutto)
650 EUR/mesiacpo skúšobnej dobe zvýšenie platu + kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov ročne, stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateľom

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.
V prípade záujmu o túto pracovnú ponuku, pošlite nám prosím Váš životopis na: hr@metrans.sk.
V predmete mailu označte prosím názov pozície.
Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sú v súvislosti s realizáciou výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov uchovávané po dobu šesť mesiacov. Po tejto lehote v zmysle toho istého zákona budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nikomu neposkytujeme, nesprístupňujeme ani nezverejňujeme. Vo vzťahu k ich spracúvaniu majú uchádzači všetky práva dotknutej osoby, vrátane práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie a blokovanie.
Detail ponuky
  • Požadované vzdelaniestredoškolské s maturitou
  • Termín nástupuASAP
  • Miesto práceDunajská Streda
  • Ďalšie požiadavky- pozornosť - praktické myslenie - spoľahlivosť - analytické myslenie
Pridať do zoznamu Pridajte ponuku do svojho zoznamu pre užší výber.