Motivačný list

motivacny-01
0

Motivačný list by mal byť:

  • Dlhý maximálne na jednu stranu
  • Obsahovať správne napísané meno a titul
  • Napísaný v pozitívnom tóne
  • Vaše prednosti prečo sa práve uchádzate o  pracovnú pozíciu
  • Zakončený s pozitívnym očakávaním
  • Prezentovaný na jednoduchom liste papiera formátu A4

Sprievodný list k životopisu, alebo žiadosti do zamestnania obsahuje tieto tri základné časti:

  • Úvod – prečo píšete
  • Jadro – čo ponúkate
  • Záver – ako pokračovať ďalej

 

Motivačný list

Na základe inzerátu, uverejneného dňa 05. 05. 2013 na stránke www.abc.sk, by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „Vedúci pracovného tímu“.

Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i koučingom zamestnancov. Ovládam strojopis a prácu s PC – Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint. Plynule hovorím po anglicky a nemecky.

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí komunikatívnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu, a preto verím, že by som pre Vašu spoločnosť bol prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rad Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru. V prílohe listu Vám zároveň zasielam svoj životopis.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

vlastnoručný podpis
Ing. Ján Najsmutnejší